Now Foods

Now Foods là một công ty thực phẩm tự nhiên lớn, do gia đình sở hữu, bắt đầu hoạt động vào năm 1968. Thương hiệu có hơn một nghìn sản phẩm tự nhiên, thực phẩm bổ sung, tinh dầu, sản phẩm làm đẹp,...