Phytextra

Phytextra là Tập đoàn Dược phẩm, y dược chuyên sản xuất các sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm tại châu Âu.