Queisser Pharma

Queisser Pharma là viết tắt của cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc toàn diện. Là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu tại Đức, chúng ta có thể nhìn lại lịch sử hơn 100 năm của công ty.

Queisser Pharma phát triển, sản xuất và tiếp thị một loạt các sản phẩm được lựa chọn để bảo vệ và giữ gìn sức khỏe. 
Dưới thương hiệu Doppelherz , Queisser Pharma bán một loạt các sản phẩm y tế và thực phẩm bổ sung.