Sanofi

Sanofi SA là một công ty chăm sóc sức khỏe đa quốc gia của Pháp có trụ sở chính tại Paris, Pháp. Ban đầu, công ty được thành lập vào năm 1973 và hợp nhất với Synthélabo vào năm 1999 để tạo thành Sanofi-Synthélabo. Năm 2004, Sanofi-Synthélabo sáp nhập với Aventis và đổi tên thành Sanofi-Aventis. Sanofi là một công ty dược phẩm sinh học toàn cầu tập trung vào sức khỏe con người.