Sphere Healthcare Pty Ltd

Sphere Healthcare Pty Ltd được thành lập vào năm 1991, là nhà sản xuất dược phẩm theo hợp đồng TGA của Úc về các sản phẩm dinh dưỡng và sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh.
Sphere Healthcare Pty Ltd là một trong 3 nhà sản xuất chăm sóc sức khỏe bổ sung lớn nhất tại thị trường Úc.