Thực phẩm bảo vệ sức khỏe


Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là gì?

Nằm trong nhóm Thực phẩm chức năng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Dietary Supplement) là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa một hoặc nhiều chất hoặc hỗn hợp các chất sau:

Các dạng thực phẩm bảo vệ sức khỏe