Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh (Hadiphar)

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh (Hadiphar) được thành lập năm 1960. Hadiphar chuyên sản xuất và cung cấp các loại thuốc chất lượng cao, hiệu quả tốt.